Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Podręcznik do języka mniejszości narodowej niemieckiej „Niko 1”.

Drukuj
Opublikowano: 14 stycznia 2017
Wpisany przez: Sylwia Sinkowska

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół, którzy złożyli zamówienie na darmowy podręcznik „Niko 1”, informujemy, że ilości zgodne z przysłanymi zamówieniami (rozdzielnik w załączeniu) są do odbioru w Kuratorium Oświaty w Opolu ul. Piastowska 14 p.606 w godz. od 9.00 do 14.00 za okazaniem wypełnionego pokwitowania załączonego do tej informacji. Osoba przedkładająca pokwitowanie będzie traktowana jako upoważniona do odbioru podręczników i nie musi to być dyrektor. Dystrybucja będzie prowadzona do 19.01.2017r.

W załączeniu:

1. Rozdzielnik Niko 1
2. Pokwitowanie odbioru Niko 1

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014