Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Program nauczania dla zawodu

Drukuj
Opublikowano: 03 września 2012
Wpisany przez: Maria Nowak

Zwracam uwagę Państwa Dyrektorów szkół kształcących w zawodach, na obowiązek jaki nakłada na dyrektora szkoły rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 752). W § 2 ust. 2. rozporządzenia zapisano: program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego”, oraz program nauczania dla zawodu dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. Zapis ten obowiązuje również dyrektorów szkół do których uczęszczają młodociani pracownicy odbywający dokształcanie zawodowe teoretyczne na turnusach w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.


Opolski Wicekurator Oświaty

Rafał Rippel    

Informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy przydatne dyrektorom szkół oraz doradcom zawodowym

Drukuj
Opublikowano: 20 lipca 2012
Wpisany przez: Maria Nowak

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w związku z realizacją projektu własnego pn. Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II w ramach Podziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przedstawia monitoring zwolnień dokonywanych z przyczyn dotyczących zakładu pracy za rok 2011.
Więcej informacji dotyczących projektu znajduje się na stronie: www.obserwatorium.opole.pl

Załącznik:
Monitoring zwolnień w 2011 r.

Opolski Kurator Oświaty
Halina Bilik

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014