„Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. „

Drukuj
Opublikowano: 12 lipca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze wstępną informacją o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. jaka została przygotowana przez CKE.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2017 r. przystąpiło 258 030 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Szczegółowe informacje.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.