Priorytety do realizacji w roku szkolnym 2010/2011

Drukuj
Opublikowano: 18 lipca 2012
Wpisany przez: Maciej Krupski

I blok – działania ukierunkowane na ucznia

- praca z uczniem szczególnie uzdolnionym (diagnoza, programy dla uczniów zdolnych),
- organizacja obozów naukowych z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- tworzenie możliwości uczestnictwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zajęciach na uczelniach (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia studenckich kół naukowych),
- organizacja konkursów i olimpiad przedmiotowych,
- organizacja wspólnych konferencji naukowych,
- organizacja doradztwa zawodowego,
- działania w ramach Inkubatorów Przedsiębiorczości,
- cykliczne imprezy edukacyjne organizowane przez uczelnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

II blok – działania ukierunkowane na nauczyciela

- organizacja wspólnych konferencji naukowych,
- organizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli,
- organizacja praktyk studenckich,
- organizacja „Szkół ćwiczeń”,
- organizacja doradztwa zawodowego

III blok – działania ukierunkowane na współpracę: uczelnia – kuratorium

- organizacja wspólnych konferencji naukowych,
- wykorzystanie wspólnych doświadczeń w zakresie współpracy międzynarodowej,
- opracowywanie wspólnych ankiet diagnozujących stan, perspektywy i zagrożenia dla oświaty na terenie województwa,
- wspólne przeprowadzanie badań dotyczących oświaty i nauki na terenie województwa w kontekście rozwoju regionu.