Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Ogólnopolski program stypendiów licealnych AKROPOL

Drukuj
Opublikowano: 28 listopada 2012
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego informuje o kolejnej edycji programu stypendiów licealnych AKROPOL

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC opieką stypendialną obejmować będzie docelowo 300 licealistów, którzy:

- pochodzą z terenów wiejskich

- uzyskali minimum dobre wyniki w nauce w ostatniej klasie gimnazjum,

- spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin żyjących poniżej minimum socjalnego określonego przez IP i PS)

Aby otrzymać stypendium Fundacji EFC, gimnazjaliści będą musieli pomyślnie przejść rekrutację do jednego z 15 najlepszych polskich liceów. Wśród wybranych przez EFC liceów jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu.

Wszelkie informacje na stronie Fundacji: www.efc.edu.pl

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014