Regulamin Konkursu Wiedzy o Języku Polskim.

Drukuj
Opublikowano: 22 grudnia 2016
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Języku Polskim.

Regulamin konkursu.

Załącznik nr 1 – Karta uczestnika.

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy – część pisemna.

Załącznik 2a – Formularz zgłoszeniowy – projekt edukacyjny.

Załącznik 3 – Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w konkursie.

Załącznik 3a – Oświadczenie nauczyciela – koordynatora projektu.