Regulamin VII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej

Drukuj
Opublikowano: 30 września 2016
Wpisany przez: Halina Pilarz

Szanowni Państwo

Zamieszczamy regulamin VII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjlanych województwa opolskiego w roku szkolnym 2016/2017.

 

Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia.

Załącznik nr 2. Zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia na udział w konkursie - dotyczy uczniów, którzy w dniu zgłoszenia nie ukończyli 18 lat.

Załącznik nr 3. Zgoda ucznia pełnoletniego na udział w konkursie - dotyczy uczniów, którzy najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończyli 18 lat.

Załącznik nr 4. Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w VII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.