Konkurs i konferencja z okazji 150 rocznicy powstania styczniowego

Drukuj
Opublikowano: 08 maja 2013
Wpisany przez: Halina Pilarz

Szanowni Państwo,

W 2013 roku przypada 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego – największego spośród polskich zrywów narodowych. Powstanie zakończyło przełomową epokę romantyzmu – w wymiarze dziejów społecznych, kulturalnych, politycznych nie tylko Królestwa Polskiego, ale także innych ziem dawnej Rzeczypospolitej; jednocześnie dało wyraz takim postawom jak wolność, prawda, poświęcenie dla spraw publicznych. Stanowi więc zarówno ważny element kultywowania tradycji patriotycznych, jak i kształtowania istotnych współcześnie postaw obywatelskich.

Z okazji tej rocznicy zorganizowana zostanie konferencja Powstanie styczniowe: motywacje-walka-dziedzictwo, której towarzyszyć będzie konkurs plastyczny „Poprzez twe czyny będą cię pamiętać. Motywy i symbole powstania styczniowego". Kierujemy do Państwa zaproszenie do wzięcia udziału w tym konkursie. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów. Wszelkie wymagania co do formy pracy oraz zgłoszenia znaleźć można w załączonym regulaminie. Dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w powyższych kategoriach przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Partnerami w organizacji Konkursu są: Instytut Historii UO, Polskie Towarzystwo Historyczne, Kuratorium Oświaty w Opolu, Urząd Miasta Opole, a także Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu oraz Nowa Trybuna Opolska.

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny

Plakat

Regulamin

Karta zgłoszenia

Plakat promujący konferencję

Zaproszenie na konferencję