Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

„Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” - konkurs

Drukuj
Opublikowano: 27 maja 2013
Wpisany przez: Romuald Florczak

Renault Polska zaprasza członków Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na najbardziej aktywny i efektywny klub - organizowany w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich".

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z całej Polski, zrzeszonych w ramach Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa. Zadanie konkursowe polega udokumentowaniu działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i/lub promocji ekologicznych form transportu wśród lokalnej społeczności. Wszystkie akcje musiały zostać przeprowadzone w roku szkolnym 2012/2013. Do konkursu można zgłosić m.in. happeningi, akcje ulotkowe i plakatowe, debaty, petycje do władz czy też artykuły w lokalnych mediach.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy do 14 czerwca 2013 wysłać:

- sprawozdanie z przeprowadzonych działań za pośrednictwem strony internetowej programu www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb. Wypełniony raport może liczyć maksymalnie 4500 znaków

- dokumentację fotograficzną – maksymalnie 4 zdjęcia w formacie .jpg, o łącznym maksymalnym rozmiarze 5MB.

Nadesłane sprawozdania oceni jury złożone z przedstawicieli organizatora konkursu – Renault Polska, które przyzna 1. miejsce i 2 wyróżnienia. Zwycięski klub otrzyma wyposażenie sali do wychowania komunikacyjnego, składające się z rzutnika, ekranu, drukarki atramentowej, cyfrowego aparatu fotograficznego, magnetycznych tablic edukacyjnych oraz zestawów elementów odblaskowych. Nagrodą za wyróżnienie jest drukarka oraz zestawy elementów odblaskowych. Więcej szczegółów i regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb.

Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to jeden z czterech elementów międzynarodowego programu edukacyjnego dla szkół podstawowych Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich". Celem projektu jest aktywne działanie dzieci zrzeszonych w ramach klubów na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w społeczności lokalnej – w szkole, jak i poza nią. W całej Polsce działa już prawie 500 klubów we wszystkich województwach w kraju, które dodały ponad 7100 relacji ze swoich działań za pośrednictwem serwisu internetowego akcji www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb.

Aby założyć Szkolny Klub Bezpieczeństwa, wystarczy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014