Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Konkurs „Otwarta Szkoła”

Drukuj
Opublikowano: 03 lipca 2013
Wpisany przez: Dorota Wieczorek

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji zapraszają do udziału w V edycji konkursu „Otwarta Szkoła”.

Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy zespołowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.

W konkursie mogą brać udział zespoły składające się ze szkoły oraz organizacji pozarządowej, które w terminie pomiędzy 1 września 2011 roku a 10 czerwca 2013 r. realizowały wspólny projekt.

Projekty mogą być zgłaszane w jednym z czterech obszarów tematycznych: ”Bezpieczeństwo”, „Edukacja prawna”  „Edukacja obywatelska” oraz „Edukacja globalna i międzykulturowa”.

Termin zgłoszeń upływa 15 września 2013 roku. Formularz zgłoszenia należy wypełnić wyłącznie w internetowym generatorze dostępnym pod adresem formularze.otwartaszkola.org. Więcej szczegółów dot. konkursu na stronie internetowej http://www.otwartaszkola.org/

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014