„Sukces zaczyna się od stypendium”.

Drukuj
Opublikowano: 13 września 2016
Wpisany przez: Joanna Wnuk

 

W Konkursie mogą wziąć udział obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od 15 roku życia, byli i obecni stypendyści programów stypendialnych krajowych lub zagranicznych, organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, firmy, jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie wyższe, a także finansowanych z funduszy europejskich lub budżetu państwa.

Konkurs jest adresowany do stypendystów, którzy brali/biorą udział w programach stypendialnych krajowych i zagranicznych w latach 2013-2016.

Termin zgłoszeń mija 14 października 2016 r. o godzinie 12:00.

Formularz karty zgłoszenia jest dostępny na stronie www.mojestypendium.pl.

W karcie zgłoszenia należy podać link do zamieszczonego w Internecie filmiku/fotokastu.

Wśród nadesłanych prac konkursowych najlepsze zostaną nagrodzone czytnikami e-booków.

Szczegóły konkursu, w tym kryteria oceny prac zamieszczone są w regulaminu konkursu.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.