Ogólnopolski konkurs artystyczny pt. „Klasa ze snów”.

Drukuj
Opublikowano: 01 grudnia 2016
Wpisany przez: Monika Pawlicka

Zapraszamy do udziału w konkursie artystycznym, który jest adresowany do szkół ze wszystkich etapów edukacyjnych.

Konkurs ma na celu popularyzowanie świadomego i praktycznego wykorzystania najnowszych technologii w procesie uczenia się i nauczania oraz rozbudzenie pasji czytania i świadomości czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Konkurs zachęca uczniów do rozwijania zainteresowań, inspiruje do wykorzystania własnej wyobraźni

i pomysłowości oraz wyrażania swoich pomysłów przez sztukę. Pozwala także na zaktywizowanie uczniów i nauczycieli do wspólnego działania i przygotowania pracy zespołowej.

Celem towarzyszącym jest zachęcenie rodziców uczniów do współuczestnictwa w życiu szkoły przez aktywne włączenie się w promocję działań placówki.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin uzyskacie państwo na stronie www. klasazesnow.pl