Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Ogólnopolski konkurs „Sprawny w zawodzie - stolarz i technik technologii drewna”.

Drukuj
Opublikowano: 01 grudnia 2016
Wpisany przez: Monika Pawlicka

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Podstawowym celem konkursu jest propagowanie kształcenia zawodowego w zawodach stolarz oraz technik technologii drewna, który w założeniach będzie osiągnięty poprzez:

  • umożliwienie rywalizacji, na polu umiejętności zawodowych, uczniom szkół o profilu drzewnym,
  • wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych, wytwarzanie atmosfery fachowości i prestiżu zawodowego,
  • zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych w aspekcie ogólnozawodowym,
  • analizę tematyki programów nauczania w aspekcie możliwości i jakości ich realizacji,
  • umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń.

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdziecie państwo pod linkiem: http://www.sprawnywzawodzie.pl/

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014