IV Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla młodzieży szkolnej

Drukuj
Opublikowano: 18 stycznia 2017
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Serdecznie zapraszamy do udziału w „IV Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów dla młodzieży szkolnej” organizowanym przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Celem konkursu jest:

• zainteresowanie uczniów niezwykłym pięknem świata kryształów;

• popularyzacja wśród środowisk szkolnych wiedzy na temat wzrostu kryształów i krystalografii oraz pokazanie wkładu tych dziedzin w rozwój nauki i techniki;

• uświadomienie szerokiemu gronu odbiorców ważnej roli jaką spełnia krystalografia w fizyce, chemii, biologii, medycynie i farmacji, naukach o żywności, ekologii, technologii oraz w sztuce.

Konkurs jest adresowany do gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzieży szkolnej.

Regulamin konkursu: http://fizyka.us.edu.pl