Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

„44. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2017”

Drukuj
Opublikowano: 13 lutego 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy do udziału w Festiwalu.

Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej jest wydarzeniem o długiej historii – od ponad 40 lat odbywa się on w Kielcach – oraz pięknej i bogatej tradycji – przez cały czas swego istnienia. Festiwal realizowany jest przez Chorągiew Kielecką ZHP im. Stefana Żeromskiego – organizację społeczną ukierunkowaną na wychowanie młodych ludzi, kształtowanie ich postaw i charakteru.

Szczegółowe informacje oraz regulamin na stronie internetowej: http://wiatraczek.pl/ 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014