„44. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2017”

Drukuj
Opublikowano: 13 lutego 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy do udziału w Festiwalu.

Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej jest wydarzeniem o długiej historii – od ponad 40 lat odbywa się on w Kielcach – oraz pięknej i bogatej tradycji – przez cały czas swego istnienia. Festiwal realizowany jest przez Chorągiew Kielecką ZHP im. Stefana Żeromskiego – organizację społeczną ukierunkowaną na wychowanie młodych ludzi, kształtowanie ich postaw i charakteru.

Szczegółowe informacje oraz regulamin na stronie internetowej: http://wiatraczek.pl/