„Torowisko to nie boisko”.

Drukuj
Opublikowano: 09 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy uczniów z klas 1 - 3 szkół podstawowych do udziału w Konkursie.

Organizatorem konkursu jest Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie. 

Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania się na obszarach stacji, przystanków
i przejazdów kolejowych. Zachęcamy do nauki poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców. 

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać nagrodę w postaci bezpiecznej lekcji, należy wykonać pracę plastyczną ilustrującą temat konkursu. Technika wykonania pracy jest dowolna. Spośród nadesłanych prac zostanie wybranych 10 najlepszych. 

Prosimy o przesyłanie prac do 13 marca 2017 r. 

Szczegółowe informacje oraz regulamin.