”Najpiękniejszy przyszkolny ogród”

Drukuj
Opublikowano: 27 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych do udziału w Konkursie.

Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Opolskiego w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

Zadaniem konkursu jest pobudzenie zainteresowania otaczającą przyrodą oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zasobów przyrodniczych. Działania podejmowane w ramach realizacji celu konkursowego mają powodować wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Termin nadsyłania (na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego) zgłoszeń upływa 22 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Konkursu.