”Osobliwości przyrodnicze w obiektywnie”

Drukuj
Opublikowano: 27 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 12 do 16 lat do udziału w Konkursie.

Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Opolskiego w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

Celem konkursu jest popularyzacja i upowszechnianie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnych postaw związanych z ekologią, ochroną środowiska naturalnego i jego bioróżnorodnością oraz upowszechnianie fotografii, jako dziedziny sztuki.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego upływa 22 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Konkursu.