„Przyjaciel Opolskiej Przyrody”.

Drukuj
Opublikowano: 20 kwietnia 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy do udziału w Programie.

Organizatorem programu „Przyjaciel Opolskiej Przyrody” jest Opolski oddział Ligi Ochrony Przyrody z siedzibą w Opolu. Program trwa od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

W programie mogą brać udział placówki oświatowe publiczne i niepubliczne z terenu województwa opolskiego. Jedna placówka może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do programu.

CELE PROGRAMU:

  1. Popularyzacja ochrony przyrody wśród wychowanków placówek oświatowych, ich rodziców i nauczycieli oraz wychowawców.
  2. Wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony przyrody.
  3. Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności
    i podejmowania inicjatyw, innowacyjność, odwagę w promowaniu poczynań ekologicznych.

 Zgłoszenie należy przesłać do dnia 15 maja br. na adres ul. Ozimska 55, 67 - 020 Opole

 Regulamin Programu „Przyjaciel Opolskiej Przyrody” Edycja 2016/2017..