Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Eliminacje Wojewódzkie XLVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja i proza na wschód od Bugu”.

Drukuj
Opublikowano: 24 kwietnia 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie.

Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód informuje, że eliminacje wojewódzkie 47 Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy „Na Wschód od Bugu” odbędą się 23 maja 2017 r. o godzinie 10:00 w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11 w sali 011.

Osoby przystępujące do Konkursu przygotowują trzy utwory:

  • dwa poetyckie – nie narzuca się formy prezentacji, może to być poezja śpiewana,
  • jeden utwór prozy (krótkie opowiadanie lub wybrany fragment większego utworu),
  • nie ma wymogu prezentacji w językach oryginałów.

Czas recytacji wszystkich utworów nie może przekraczać 7 minut.

Termin zgłaszania recytatorów do eliminacji wojewódzkich przez szkoły wszystkich pionów upływa w dniu 19 maja 2017 roku. 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014