„Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”.

Drukuj
Opublikowano: 26 kwietnia 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza dzieci w wieku od 6 do 15 lat do udziału w Konkursie plastycznym.

Celem Konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz zwiększenie zainteresowania dzieci wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie.

Prace biorące udział w konkursie powinny obrazować przestrzeganie postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice plastycznej i z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych (np. kredka, farba, ołówek); na papierze w formacie A3 (praca płaska).

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem stanowiącymi załącznik do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 19 maja 2017 roku na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem: konkurs plastyczny „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”

Szczegółowe informacje, regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.