Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Drukuj
Opublikowano: 21 czerwca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Drukuj
Opublikowano: 04 września 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 04 września 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2017 r.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2017/2018

Drukuj
Opublikowano: 04 września 2016
Wpisany przez: Piotr Łaba

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2017/2018.


15-28 stycznia  2018 r. Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

22 stycznia – 4 lutego 2018 r. Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
 
29 stycznia – 11 lutego 2018 r. Województwa: lubelskie,łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

12-25 lutego  2018 r. Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Drukuj
Opublikowano: 26 sierpnia 2015
Wpisany przez: Piotr Łaba

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodz

Drukuj
Opublikowano: 23 lipca 2015
Wpisany przez: Piotr Łaba

Na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 3, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU Nr 46, poz. 432, ze zm.), ustalam terminy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.

Harmonogram egzaminów w 2016 r.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017

Drukuj
Opublikowano: 23 lipca 2015
Wpisany przez: Piotr Łaba

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2016/2017.

  • 16 - 29 stycznia 2017 r. województwa: lubelskie,łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
  • 23 stycznia - 5 lutego 2017 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie;
  • 30 stycznia - 12 lutego 2017 r.kujawsko-pomorskie,lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
  • 13 - 26 lutego 2017 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016

Drukuj
Opublikowano: 03 lipca 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2015/2016.

  • 18 - 31 stycznia  2016 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
  • 25 stycznia - 7 lutego 2016 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
  • 1-14 lutego 2016 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
  • 15-28 lutego 2016 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Drukuj
Opublikowano: 03 lipca 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014