Patronaty

Drukuj
Opublikowano: 23 listopada 2012
Wpisany przez: Teodozja Świderska

ZARZĄDZENIE NR 38

OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

Na podstawie §16 ust. 1pkt 1 oraz § 23 ust. 13 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Opolu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15 z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Kuratorium Oświaty w Opolu, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór wniosku o przyznanie honorowego patronatu lub rekomendacji Opolskiego Kuratora Oświaty, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 5/09 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2009r.

w sprawie zasad wspierania i obejmowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty honorowym patronatem konkursów, uroczystości i imprez oświatowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opolski Kurator Oświaty

Halina Bilik

Załącznik 1

Załącznik 2

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

WOPZN.110.38.2012                                                                      Opole, 21.11.2012r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 38


OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY


z dnia 21 listopada 2012 r.

 

 

w sprawie ustalenia zasad udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

 

Na podstawie §16 ust. 1pkt 1 oraz § 23 ust. 13 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Opolu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15 z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Kuratorium Oświaty w Opolu, zarządza się,
co następuje:  

§ 1

1. Ustala się zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Wzór wniosku o przyznanie honorowego patronatu lub rekomendacji Opolskiego Kuratora Oświaty, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc zarządzenie nr 5/09 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie zasad wspierania i obejmowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty honorowym patronatem konkursów, uroczystości i imprez oświatowych o zasięgu wojewódzkim
i  ponadwojewódzkim.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                                         Opolski Kurator Oświaty

                                                                                                                     Halina Bilik