Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Skargi i wnioski

Drukuj
Opublikowano: 13 lipca 2012
Wpisany przez: Maciej Krupski

Opolski Kurator Oświaty lub Wicekurator
przyjmują skargi i wnioski
w środy w godz. od 13.30 do 15.40,
po uprzednim ustaleniu przez sekretariat kuratora, terminu i godziny spotkania.

Dyrektorzy wydziałów,
ich zastępcy a także pracownicy,
przyjmują skargi i wnioski codziennie
w godzinach pracy.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014