Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

„Uczenie się w mikroskopie” – konferencja regionalna, Opole 2014

Drukuj
Opublikowano: 24 września 2014
Wpisany przez: Rafał Rippel

DSC 0110Tradycyjnie, jak co roku, w opolskim kuratorium odbyło się spotkanie regionalne zorganizowane we współpracy Kuratora Oświaty i projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskimi i Erą Ewaluacji sp. z o.o. Pierwsza część spotkania, w której wzięli udział wizytatorzy ds. ewaluacji, poświęcona była „Uczeniu się w perspektywie lekcji”. Ewaluatorzy pod kierunkiem trenerów projektu Doroty Budnik – Kuleszy i Piotra Tałana doskonalili swoje umiejętności, przede wszystkim, te związane z obserwacją zajęć. Wiele uwagi poświęcono ocenianiu kształtującemu jako strategii doskonalenia uczenia się. Wizytatorzy zajmowali się również dydaktycznym modelem pobudzania motywacji (ARCS) opracowanym przez Johna Kellera.

Celem drugiej części konferencji była dyskusja różnych grup związanych ze szkołą - uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów, na temat uczenia się. Na zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty salę konferencyjną przy ulicy Mickiewicza odwiedzili przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, aby zająć się kwestiami związanymi z tym kluczowym procesem. W rozmowach uczestnicy konferencji zastanawiali się na czym polega uczenie się i kiedy ma miejsce. Kwestie związane z tym procesem omawiano odwołując się do wymagań państwa wobec szkół i placówek, których istotę stanowi uczenie się, tj.

•          Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,

•          Uczniowie są aktywni,

•          Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

Biorący udział w spotkaniu uzyskali również od trenerów informacje dotyczące wyników badań efektywności uczenia się autorstwa profesora Johna Hattiego oraz podstaw uczenia się „przyjaznego mózgowi” (neurodydaktyki).

W trakcie konferencji zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz dyrektorzy poddali refleksji praktykę szkolną oraz w atmosferze współpracy i porozumienia planowali działania, które po wprowadzeniu tworzyłyby w szkole jeszcze lepsze warunki uczenia się. Można mieć nadzieję, że wypracowane wspólnie pomysły będą miały szanse realizacji w praktyce.
 

DSC 0110  DSC 0109  DSC 0111

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014