Arkusze kontroli - rok szkolny 2015/2016

Drukuj
Opublikowano: 30 listopada 2015
Wpisany przez: Krystyna Czollek

 

  1. ARKUSZ KONTROLI zgodności zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami
  2. ARKUSZ KONTROLI w zakresie prawidlowosci organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej
  3. ARKUSZ KONTROLI zgodnosci dzialania niepublicznych domów wczasów dziecięcych z przepisami rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12-maja 2011 r.
  4. ARKUSZ KONTROLI zgodności działania niepublicznych burs z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja-2011 r.
  5. ARKUSZ KONTROLI w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych
  6. ARKUSZ KONTROLI w zakresie realizacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenia dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego
  7. ARKUSZ KONTROLI zgodności działania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r.