Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Drukuj
Opublikowano: 23 grudnia 2016
Wpisany przez: Janusz Olechnowicz

UWAGA: Zmiana liczby szkół i placówek oświatowych do ewaluacji i kontroli planowych oraz wzbogacenie tematyki monitorowania.
 
Informuję, że uległa zmianie (zależnie od typu) liczba szkół i placówek oświatowych wskazanych w bieżącym roku szkolnym do ewaluacji i kontroli planowych oraz wzbogacona została tematyka monitorowania. Dane przedstawione są w innym ujęciu tabelarycznym.
 
W załączeniu aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014