Aneks nr 2 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Drukuj
Opublikowano: 01 marca 2017
Wpisany przez: Janusz Olechnowicz

Informuję, że ulega zmianie liczba szkół i placówek oświatowych wskazanych w bieżącym roku szkolnym do ewaluacji.

Korekta dotyczy liczby ewaluacji problemowych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach, w zakresie wybranym przez Opolskiego Kuratora Oświaty i przedstawia się jak w załączniku.  

Scan pisma