Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Aneks nr 3 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Drukuj
Opublikowano: 02 marca 2017
Wpisany przez: Janusz Olechnowicz

Modyfikacja planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty

Informuję, że z uwagi na dokonane zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, sformułowanych w piśmie Ministra Edukacji Narodowej DKO-WNP.4092.58.2016.DB z 24 stycznia 2017r. dokonane zostały zmiany w Planie nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty.

Scan pisma

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014