Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Międzynarodowe obozy młodzieżowe w Łambinowicach

Drukuj
Opublikowano: 03 października 2014
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z Landowym Niemieckim Ludowym Związkiem Opieki nad Grobami Wojennymi Nadrenii – Palatynatu organizuje już od 19 lat Międzynarodowe Obozy Młodzieżowe w  Łambinowicach. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie młodzieży spotkania się w trakcie prac pielęgnacyjnych na cmentarzach wojennych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Spotkania takie umożliwiają realizację zasadniczych trzech idei, które przyświecają organizatorom:

  • Uczyć się z przeszłości dla przyszłości,
  • Praca dla pokoju,
  • Pojednanie nad mogiłami.


Praca jest ważnym elementem tych obozów i stanowi pretekst do pogłębionej refleksji nad przeszłością, której tragiczną stronę młodzież może poznawać każdego dnia obozu i nie jest to tylko historia II Wojny Światowej, ale tragiczny ciąg dziejów od Wojny Francusko – Pruskiej poprzez I i II Wojnę Światową do obozu przesiedleńczego po II Wojnie Światowej. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach jest w posiadaniu tak szerokiej przestrzeni dydaktycznej, że możliwe jest osiągnięcie założonych celów ideowych. Młodzież nie tylko pracuje w trakcie pobytu na obozie, ale program umożliwia jej integrację i dzielenie się refleksjami w ramach zamierzonych działań w formie popołudniowych i wieczornych dyskusji, gier i zabaw integracyjnych. Bardzo ważnym elementem pobytu młodych ludzi u nas są spotkania z ważnymi osobami dla regionu (Wojewoda, Marszałek, Kurator Oświaty itp.), które mają utwierdzić uczestników obozu o ważności ich działań na terenie muzeum, jak też potwierdzić słuszność idei, dla której pracują. Do tych tradycyjnych spotkań należy również wspólny grill z Konsulem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Prawie co roku odwiedzają ten obóz przedstawiciele Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi.

Ważnym elementem realizacji zamierzeń ideowych organizatorów jest dobre poznanie historii miejsca, w którym młodzież pracuje, co umożliwia duża życzliwość pracowników Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. Tę część programu uzupełnia wyjazd do Muzeum w Oświęcimiu – Brzezince.

Tradycyjnie w trakcie obozu organizowane jest „Święto Pamięci”, będące uroczystym wspomnieniem ofiar wojen i przemocy, organizowane przez młodzież pod pomnikiem głównym Muzeum w Łambinowicach. Tego dnia gośćmi obozu jest wiele znaczących osób, które mają okazję do bezpośrednich rozmów z młodymi uczestnikami  i organizatorami tego przedsięwzięcia w ramach wspólnego posiłku. Ta wymiana poglądów, refleksji oraz planowania kolejnych przedsięwzięć została nazwana „Wieczorem Gości”, a jego gospodarzem jest Wójt Gminy Łambinowice.

Młodzież oczywiście nie tylko pracuje i prowadzi dyskusje realizując główne założenia tego przedsięwzięcia, ale ma też okazję do aktywnego wypoczynku w formie sportu, rozrywki i rekreacji. Dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu Wojewody Opolskiego i Zarządu Województwa Opolskiego możliwy jest dwudniowy wyjazd do Krakowa, Wieliczki i Oświęcimia.

Organizatorzy dużo uwagi poświęcają temu, aby wszystkie wymienione wyżej rodzaje aktywności uczestników tych obozów stanowiły spójne działanie dla integracji grupy i wzajemnego zrozumienia jej członków opierającego się na faktach historycznych  i realiach dnia codziennego.

Międzynarodowe Obozy Młodzieżowe w Łambinowicach mają duży walor wychowawczy nie tylko w stosunku do jego uczestników. Dzięki zaangażowaniu się    w przebieg poszczególnych obozów mediów (prasa, telewizja i radio) i relacjonowanie przebiegu poszczególnych spotkań idea pojednania między narodami jest popularyzowana w społeczeństwie.

W ciągu 19 lat w organizowanych na Opolszczyźnie obozach brało udział 576 uczestników głównie z Polski i Niemiec, a od 7 lat z Ukrainy. W spotkaniach tych brali udział również młodzi ludzie z Luksemburga, Włoch, Anglii i Francji.

Głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia są: Opolski Kurator Oświaty i Landowy Niemiecki Ludowy Związek Opieki nad Grobami Wojennymi Nadrenii  – Palatynatu, ale bardzo duże wsparcie otrzymujemy od takich instytucji jak: Niemiecko -  Polska Współpraca Młodzieży w Poczdamie, Wojewoda Opolski, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Urząd Gminy w Łambinowicach oraz merytorycznie, wspomniane już Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.

Od pewnego czasu w Kuratorium Oświaty w Opolu realizowany jest duży projekt „Nowa Pedagogika Miejsc Pamięci”, który obejmuje kilka działań. Poza wspomnianymi już obozami młodzieżowymi w Łambinowicach organizujemy już od 4 lat seminaria dla nauczycieli „Łambinowice-Osthofen-Hinzert” dające możliwość poznania metod pracy z uczniami w różnych miejscach pamięci i różnych krajach. Innym przedsięwzięciem w tych ramach jest seminarium dla nauczycieli z Nadrenii-Palatynatu na bazie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014