Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Uroczystości jubileuszowe obchodów dwudziestolecia Międzynarodowych Obozów Młodzieżowych w Łambinowicach

Drukuj
Opublikowano: 13 sierpnia 2015
Wpisany przez: Teodozja Świderska

DSC 7639 Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od otwarcia, przez Halinę Bilik - Opolską Kurator Oświaty - okolicznościowej wystawy (w holu na Ostrówku), prezentującej różne formy aktywności uczestników letnich obozów w Łambinowicach na przestrzeni minionych dwudziestu lat wraz z elementami wystawy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.

 

     W sali obrad Sejmiku Samorządu Woj. Op. - Wojewoda Opolski – Ryszard Wilczyński powitał gości (zagranicznych i rodzimych) przybyłych na uroczystości poświęcone obchodom XX –lecia Międzynarodowych Obozów Młodzieżowych w Łambinowicach. W ramach wystąpień podczas seminarium głos zabrali, ze strony niemieckiej: Dagmar Barzen – Prezydent Dyrekcji Nadzoru i Usług Nadrenii –Palatynatu; Joachim Mertes - Prezydent Lantagu Nadrenii – Palatynatu oraz Michael Hӧrter -Przewodniczący Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi w Moguncji. Szczególne wrażenie na uczestnikach seminarium wywarło wystąpienie ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Ponadto w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego - głos zabrał Grzegorz Sawicki – Członek Zarządu WO oraz Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski. Refleksami związanymi z organizacją i przebiegiem tego wieloletniego projektu podzielili się koordynatorzy przedsięwzięcia: Diego Voigt (Dyrektora Biura Volksbundu w Mainz) oraz Andrzej Popiołek – (st. wizytator, pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz współpracy z zagranicą) z opolskiego kuratorium, a także Halina Bilik, która jest zaangażowana w realizację przedsięwzięcia od momentu objęcia funkcji kuratora.

Poza wymienionymi na uroczystości jubileuszowe przybyli, m.in.: Elisabeth Wolbers – Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Sabine Haake - Konsul RFN w Opolu, delegacja czeska (m.in. Lena Šmídová - dyrektor Wydziału Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Krajowego Urzędu Kraju Środkowo-Czeskiego, Jiří Holý - dyrektor Instytutu Doskonalenia Kraju Środkowo-Czeskiego), opolscy parlamentarzyści, byli kuratorzy oświaty
i wielu znamienitych gości.

           Uczestnicy seminarium mieli możliwość obejrzenia fragmentów filmów z roku 2002 oraz 2014 –ilustrujących kadry z przebiegu obozów (pracy nad mogiłami, wycieczki - np. zwiedzanie obozu w Oświęcimiu – Birkenau itp.) połączone  z refleksjami młodych uczestników z Niemiec, Polski i Ukrainy.

Podczas seminarium Opolski Kurator Oświaty wraz z Wojewodą Opolskim wręczyli pamiątkowe medale osobom, które wniosły znaczący wkład w realizację tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Medale otrzymali obecni – Joachim Mertes, Dagmar Barzen, Elisabeth Wolbers, Sabine Haake, ks. Arcybiskup Alfons Nossol, Lena Šmídová, Jiří Holý, Ingrid Vavřínková (kierownik Oddziału Szkolenia, Kadr i Organizacji i Współpracy z Zagranicą Wydziału Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Krajowego Urzędu Kraju Środkowo-Czeskiego), dr Violetta Rezler – Wasielewska (Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu), Paweł Moras (Dyrektor Zarządzający Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży); płk. Mirosław Karasek (Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu) oraz Tomasz Karpiński (Wójt Gminy Łambinowice).

       Prowadzący seminarium Opolski Wicekurator Oświaty – Rafał Rippel poinformował obecnych, iż na ręce Opolskiego Kuratora Oświaty wpłynęły także okolicznościowe listy, od zaproszonych gości, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w wydarzeniu. Listy nadesłali: Grzegorz Schetyna -Minister Spraw Zagranicznych; Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji, Marcus Meckel – były Minister Spraw Zagranicznych Niemiec, Rolf Nikel – Ambasador RFN w Polsce oraz Danuta Jazłowiecka – Posłanka do Parlamentu Europejskiego.

 Popołudniowa część obchodów jubileuszu - „Święto Pamięci” - odbyła się przed Pomnikiem Głównym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, gdzie miały miejsce wystąpienia: Prezydenta Landtagu Nadrenii-Palatynatu - Joachima Mertesa; Przewodniczącego Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi w Moguncji - Michaela Hӧrtera; Wojewody Opolskiego - Ryszarda Wilczyńskiego oraz Opolskiego Kuratora Oświaty – Haliny Bilik. Przedstawiciele młodzieży Niemiec Polski i Ukrainy wygłosili w trzech językach apel o pamięć. Oprawę muzyczną uświetnił Lenart Czakaj - uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Szopena w Opolu.

          W dalszej - wojskowej części uroczystości - udział wzięła kompania honorowa żołnierzy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej – (apel pamięci, wystąpienie orkiestry wojskowej, salwa honorowa). Po ceremoniale wojskowym oficjalne delegacje złożyły wieńce i wiązanki pod Pomnikiem Głównym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

           Kolejnym punktem uroczystości był przejazd na cmentarz ofiar obozu powojennego- złożenie wieńców, zniczy - oddanie hołdu poległym z akcentem muzycznym i chwilą ciszy.

         Ostatnim elementem uroczystości było przejście uczestników do Sali Domu Kultury w Łambinowicach, na „Wieczór Gości”.

         Uroczystości przebiegały w niezwykle podniosłej, serdecznej i ciepłej atmosferze (niezależnie od panującego upału). Gdy ostatni uczestnicy uroczystości dotarli na „Wieczór Gości” – lunęło – zapowiadająca się od jakiegoś czasu burza (niezbyt groźna) odebrana została przez wszystkich z uśmiechem i uczuciem ulgi – zamykając całość uroczystości niebańskim akcentem muzycznym, z błyskami burzowych fleszy i rześką bryzą chłodu.

 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014