Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

XXIII edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej "Nie traćmy pamięci"

Drukuj
Opublikowano: 12 stycznia 2015
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ogłaszają XXIII edycję Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej "Nie traćmy pamięci", którego finał wojewódzki odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Czytaj więcej...

IX edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy Historycznej „Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870-1946). Historia i współczesność”

Drukuj
Opublikowano: 12 stycznia 2015
Wpisany przez: Tomasz Marchut

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu i Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ogłaszają IX edycję Re­gionalnego Konkursu Wiedzy Historycznej Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870-1946). Historia i współczesność, skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Do 7 marca 2015 r. zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne, a 30 marca 2015 r. odbędzie się finał wojewódzki konkursu w opolskiej siedzibie muzeum. 

Czytaj więcej...

Forum dla nauczycieli „Łambinowice – Osthofen - Hinzert” 12-18.10.2014r.

Drukuj
Opublikowano: 31 października 2014
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

ffffMiędzynarodowe Forum dla Nauczycieli „Łambinowice-Osthofen-Hinzert” jest przedsięwzięciem w ramach większego projektu prowadzonego przez Opolskiego Kuratora Oświaty pt. „Międzynarodowe spotkania młodzieży i nauczycieli w miejscach pamięci - Nowa Pedagogika Miejsc Pamięci”. Seminarium odbyło się po raz czwarty i o ile pierwsze dwa były przedsięwzięciami polsko–niemieckimi to tegoroczne obejmowało również nauczycieli z Czech Środkowych. W sumie brało w nim udział 27 uczestników (12 polskich, 8 niemieckich i 7 czeskich). Za całość przedsięwzięcia odbywającego się w dwóch krajach (Polska i Niemcy) odpowiadał przedstawiciel Opolskiego Kuratorium Oświaty, starszy wizytator Andrzej Popiołek, który jest Pełnomocnikiem Opolskiego Kuratora Oświaty do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Kontaktów Zagranicznych.

Czytaj więcej...

XIX Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach.

Drukuj
Opublikowano: 14 października 2014
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

Szanowni Państwo, w załączeniu znajdziecie Państwo krótki film o naszym Międzynarodowym Obozie Młodzieżowym w Łambinowicach zrealizowany przez Zespół Producencki „Pro Futura” dla cotygodniowej audycji w naszej telewizji regionalnej „Schlesien Journal”. Dziękując Zespołowi za udostępnienie tego materiału chcemy zachęcić do jego obejrzenia. Oddaje on częściowo ducha idei Nowej Pedagogiki Miejsc Pamięci.

 Film

Międzynarodowe obozy młodzieżowe w Łambinowicach

Drukuj
Opublikowano: 03 października 2014
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z Landowym Niemieckim Ludowym Związkiem Opieki nad Grobami Wojennymi Nadrenii – Palatynatu organizuje już od 19 lat Międzynarodowe Obozy Młodzieżowe w  Łambinowicach. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie młodzieży spotkania się w trakcie prac pielęgnacyjnych na cmentarzach wojennych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Spotkania takie umożliwiają realizację zasadniczych trzech idei, które przyświecają organizatorom:

  • Uczyć się z przeszłości dla przyszłości,
  • Praca dla pokoju,
  • Pojednanie nad mogiłami.

Czytaj więcej...

Projekt Międzynarodowych Forów dla nauczycieli "Łambinowice - Osthofen - Hinzert"

Drukuj
Opublikowano: 03 października 2014
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

Kuratorium Oświaty w Opolu wspólnie z Landową Centralą Kształcenia Politycznego Nadrenii – Palatynatu, a szczególnie z podległym jej Centrum Dokumentacji Nazizmu w Nadrenii – Palatynacie w Osthofen, już od roku 2007 rozpoczęli budowę projektu przeznaczonego dla polsko – niemieckich grup nauczycieli pod nazwą „Łambinowice – Osthofen – Hinzert”. W podtytule tego projektu wpisano „Nowa Pedagogika Miejsc Pamięci” co wynika z nowego podejścia do pracy z młodzieżą w muzeach upamiętniających martyrologię ofiar wojen i systemów totalitarnych. Wprowadzenie nowych form wynika ze zmian, które zachodzą w społeczeństwach (społeczeństwo informacyjne) oraz z faktu, że świadkowie tamtych czasów z biegiem lat odchodzą i co raz trudniej jest o spotkanie młodzieży z nimi.

Czytaj więcej...

Międzynarodowe Spotkania Młodzieży i Nauczycieli w Miejscach Pamięci

Drukuj
Opublikowano: 03 października 2014
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

Kuratorium Oświaty w Opolu przy współpracy z partnerskim dla Opolszczyzny regionem Nadrenia-Palatynat w Republice Federalnej Niemiec już od wielu lat realizuje program „Nowej pedagogiki miejsc pamięci”, którego koncepcja jest efektem nowego podejścia do pracy z młodzieżą w muzeach i w miejscach martyrologii ofiar wojen i systemów totalitarnych. Wprowadzenie dodatkowych elementów wynika ze zmian zachodzących w społeczeństwie dotyczących nowych technik informacyjnych oraz z faktu, że świadkowie tamtych czasów z biegiem lat odchodzą i coraz trudniej jest o wspólne spotkanie. Ważne jest też, że takie międzynarodowe spotkania dają okazję do dyskusji na temat nierzadko trudnych doświadczeń historycznych we wzajemnych relacjach. 

Czytaj więcej...

„Nowa Pedagogika Miejsc Pamięci”

Drukuj
Opublikowano: 02 października 2014
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

logo lambinowice 2aPolsko-niemiecko-ukraińskie seminarium w Niwkach (07 - 11. 10.2013 r.)

Seminarium zorganizowało Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z Niemieckim Ludowym Związkiem Opieki nad Grobami Wojennymi Nadrenii-Palatynatu czerpiąc z doświadczeń organizowanych już od 18 lat polsko-niemieckich, a później polsko-niemiecko - ukraińskich obozów młodzieżowych w Łambinowicach. Miało ono za zadanie pogłębienie współpracy uczestniczących w nim stron w ramach projektu „Międzynarodowych Spotkań Młodzieży i Nauczycieli w Miejscach Pamięci – NOWA PEDAGOGIKA MIEJSC PAMIĘCI”. Mając na uwadze przyszłe przedsięwzięcia dotyczące nie tylko wyżej wymienionego obozu młodzieżowego, organizatorzy chcieli pokazać, szczególnie stronie ukraińskiej cele i formy planowanych przedsięwzięć w ramach tego szeroko pomyślanego projektu. 

Czytaj więcej...

Seminarium dla Nauczycieli „Łambinowice – Osthofen - Hinzert”

Drukuj
Opublikowano: 02 października 2014
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

Międzynarodowe Seminarium dla Nauczycieli „Łambinowice -Osthofen-Hinzert” jest przedsięwzięciem w ramach większego projektu prowadzonego przez Opolskiego Kuratora Oświaty opisanego w załączniku do tego sprawozdania i noszącego nazwę „Międzynarodowe spotkania młodzieży i nauczycieli w miejscach pamięci - Nowa Pedagogika Miejsc Pamięci”. Seminarium to odbyło się po raz trzeci i o ile pierwsze dwa były przedsięwzięciami polsko – niemieckimi to tegoroczne obejmowało też nauczycieli z Czech Środkowych. W sumie brało w nim udział 27 uczestników (11. z Polski, po ośmiu z Niemiec i Czech). Trzech uczestników spełniało równocześnie rolę tłumaczy. Za realizację programu i jego celów oraz koordynację organizacji całości, odbywającej się w dwóch krajach (Polska i Niemcy) odpowiadał, podpisany pod tekstem przedstawiciel opolskiego kuratorium oświaty, jako Pełnomocnik Opolskiego Kuratora Oświaty ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Kontaktów Zagranicznych. Seminarium trwało od 20 do 27 października 2013 r. 

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014