Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

IV edycja Międzynarodowego Konkursu Rysunkowego UIC o tematyce bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

Drukuj
Opublikowano: 27 lutego 2014
Wpisany przez: Teodozja Świderska

Konkurs organizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu, adresowany jest do dzieci w wieku 4-12 lat skorelowany jest z X edycją kampanii społecznej pod hasłem Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!"

Termin nadsyłania prac mija 11 marca 2014 r.

Więcej informacji w załącznikach: Konkurs Rysunkowy UIC, plakat

Krapkowice - spotkanie w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej związanej z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym

Drukuj
Opublikowano: 21 lutego 2014
Wpisany przez: Rafał Rippel

okr edu ruch drogowy 113 lutego 2014r. w Zespole Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach odbyło się kolejne spotkanie w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej związanej z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym oraz reagowaniem na niewłaściwe zachowania kierujących pojazdami. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież krapkowickich szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkanie otworzył Rafał Rippel, Opolski Wicekurator Oświaty, który przedstawił cele i oczekiwane efekty kampanii. Następnie, Henryk Dojka, Sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawił szczegółowy program dnia i scharakteryzował działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu podejmowane na rzecz doskonalenia umiejętności prowadzących pojazdy. Sporo miejsca poświęcił Akademii Bezpiecznego Młodego Kierowcy – inicjatywie WORD pozwalającej wszystkim chętnym na doskonalenie swoich umiejętności w zakresie kierowania pojazdami mechanicznymi. Z kolei Prezes opolskiego oddziału Polskiego Związku Motorowego, Marek Pańka omówił zasady przeprowadzania badań diagnostycznych na stacjach kontroli pojazdów i scharakteryzował najczęściej występujące usterki w samochodach. Reprezentujący Komendę Powiatową w Krapkowicach, Seweryn Krzemiński omówił stan bezpieczeństwa drogowego w powiecie ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn wypadków śmiertelnych. Z kolei podinsp. Maciej Milewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przedstawił mapę wypadków drogowych na Opolszczyźnie, zwrócił uwagę na najczęstsze przyczyny ich powstawania, a także omówił działania Policji w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania tragicznym następstwom zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców.

Czytaj więcej...

Inauguracja Opolskiej Kampanii Edukacyjnej związanej z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym

Drukuj
Opublikowano: 22 stycznia 2014
Wpisany przez: Rafał Rippel

bezpieczenstwo w ruchu drogowym 0721 stycznia 2014r. w Zespole Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie zainaugurowana została Opolska Kampania Edukacyjna związana z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym oraz reagowaniem na niewłaściwe zachowania kierujących pojazdami. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Rolniczych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie. Wśród gości obecni byli również Starosta Namysłowski, Julian Kruszyński oraz Wicestarosta, Andrzej Spór.

Spotkanie otworzyła Halina Bilik, Opolski Kurator Oświaty, która odnosząc się do tragicznych wypadków drogowych powodowanych przez bardzo młodych kierowców, zaprezentowała cele i oczekiwane efekty ruszającej kampanii, która do czerwca br. obejmie wszystkie powiaty woj. opolskiego.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014