Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Warsztaty z zakresu innowacji pedagogicznej i eksperymentów w szkolnictwie zawodowym

Drukuj
Opublikowano: 09 października 2014
Wpisany przez: Maria Nowak

Z inicjatywy Opolskiego Kuratora Oświaty, w dniu 8 października 2014 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego kształcących w zawodach, z Panią Dorotą Igielską, Radcą w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z inicjatywy Opolskiego Kuratora Oświaty, w dniu 8 października 2014 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego kształcących w zawodach, z Panią Dorotą Igielską, Radcą w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tematem przewodnim spotkania było prowadzenie przez szkoły i placówki oświatowe działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. 

Prowadzącym spotkanie i moderatorem dyskusji była Pani Maria Nowak, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu.

Pani Radca z Ministerstwa Edukacji Narodowej omówiła szczegółowo tryb opracowania dokumentacji, a także procedurę wprowadzenia i realizacji eksperymentu pedagogicznego i innowacji w szkołach.
Następnie Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu i autorzy eksperymentu z Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu przedstawili kolejne etapy opracowywania dokumentacji związanej z zamiarem wdrożenia innowacji i eksperymentów w tych szkołach. Dyrektorzy szkół zadawali liczne pytania dzieląc się równocześnie spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu, Halina Pilarz, omówiła realizację innowacji pedagogicznych w szkołach województwa opolskiego wskazując, że rośnie liczba szkół ponadgimnazjalnych prowadzących działalność innowacyjną.

Podsumowując spotkanie, Pani Dorota Igielska, wyraziła uznanie dla dyrektorów i nauczycieli wdrażających innowacje i zapewniła o współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w przypadku wnioskowania o prowadzenie eksperymentu.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014