Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Konferencja inaugurująca Rok Szkoły Zawodowców w woj. opolskim

Drukuj
Opublikowano: 13 listopada 2014
Wpisany przez: Rafał Rippel

DSC 54637 listopada 2014r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu odbyła się konferencja inaugurująca Rok Szkoły Zawodowców w woj. opolskim. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni: dyrektorzy szkół i placówek prowadzący kształcenie w zawodach, pracodawcy, przedstawiciele organów prowadzących, reprezentanci uczelni wyższych. Konferencję objął patronatem Marszałek Województwa Opolskiego.
 

W wystąpieniu otwierającym spotkanie, Halina Bilik, Opolski Kurator Oświaty, scharakteryzowała aktualną sytuację szkolnictwa zawodowego w regionie, kładąc szczególny nacisk na korelację działań i potrzebę współpracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za właściwe przygotowanie ogólne i praktyczne młodzieży w procesie jej wchodzenia na niełatwy rynek pracy. Były, wieloletni dyrektor ZSTiO w Opolu, a obecnie przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjno-Programowej przy Opolskim Kuratorze Oświaty Adam Feusette nakreślił rys historyczny kształcenia zawodowego na Śląsku Opolskim od wieków średnich po czasy współczesne dokonując równocześnie szerokiej analizy porównawczej sytuacji szkolnictwa zawodowego w kontekście kolejnych wprowadzanych reform oświatowych. Ewa Konikowska-Kruk, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN przedstawiła założenia Roku Szkoły Zawodowców, omówiła zmiany następujące w szkolnictwie zawodowym od 2012r. w kontekście zmieniających się uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i miejsca Polski w europejskich oraz światowych relacjach gospodarczych. Z kolei dr Witold Potwora, Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu poświęcił swoje wystąpienie oczekiwaniom rynku pracy wobec szkół kształcących w zawodach. Oparł je w dużej części na prowadzonych w regionie badaniach. O środkach unijnych przeznaczanych na szkolnictwo zawodowe w ramach programów rozwojowych województwa mówił Waldemar Zadka, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli pracodawców reprezentujących różne branże. Głównym motywem dyskusji były kwestie współpracy firm ze szkołami w kontekście dynamicznie zmieniającego oblicze rynku pracy i możliwości energicznego reagowania na wzajemne potrzeby.

MEN - Prezentacja Opole

Rok Szkoły Zawodowców

Śląsk Opolski z perspektywy szkolnictwa zawodowego

Edukacja a otoczenie

Konferencja RSZ

Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014