Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Konferencja „Edukacja dla bezpieczeństwa. Zarządzanie kryzysowe”

Drukuj
Opublikowano: 31 marca 2015
Wpisany przez: Romuald Florczak

miniaturkaOpolski Kurator Oświaty,  Halina Bilik w dniu 27 marca 2015 r. wzięła udział  konferencji pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Zarządzanie kryzysowe”,  w ramach której odbył się zorganizowany po raz pierwszy w  województwie: OPOLSKI PRZEGLĄD MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH. Organizatorem konferencji i przeglądu było Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Zespół Szkół w Tułowicach, który jednocześnie był gospodarzem obu imprez.

               Celem zorganizowanej konferencji było nadanie stosownej rangi zagadnieniom realizacji podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa oraz poszerzenie wiedzy nt. zarządzania kryzysowego.

W konferencji wzięli  udział: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu - płk Mirosław Karasek, przedstawiciele  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz doradcy metodyczni Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu i Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

             W drugiej części konferencji odbył się Opolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych województwa opolskiego.

Celem przeglądu była popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Do przeglądu przystąpiło osiem klas mundurowych z województwa opolskiego.

Po ocenie programu obowiązkowego i dowolnego komisja sędziowska wyłoniła zwycięzców:

I miejsce Zespół Szkół w Tułowicach

II miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących  w Oleśnie

III miejsce Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gogolinie

Dodatkowo Opolski Kurator Oświaty ufundował nagrodę specjalną „Za najlepszy program dowolny”, którą otrzymał zespół z Olesna.

Zwycięska drużyna będzie reprezentowała województwo opolskie w III Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, który odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2015 r. w Tarnowie.

W konferencji wzięło udział 50 dyrektorów i nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa szkół województwa opolskiego oraz 8 drużyn reprezentujących szkoły prowadzące klasy o tzw. profilu mundurowym.

Materiały pokonferencyjne(.zip)
Podziękowania(.zip)

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014