Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Konferencja „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą – szkolenie dla pracowników przedszkoli”

Drukuj
Opublikowano: 27 listopada 2014
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

cukrzyca 224 listopada 2014 roku w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja dla pracowników przedszkoli województwa opolskiego pod hasłem „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą”, zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, we współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Sekcją Pediatryczną Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Konferencję otwarła Pani Halina Bilik, Opolski Kurator Oświaty, która w trakcie wystąpienia wskazała na potrzebę przekazania pracownikom przedszkoli wiedzy, na temat jednej z najczęstszych, przewlekłych chorób wieku rozwojowego, jaką jest cukrzyca. Pani Kurator podkreśliła ważną rolę nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi chorymi na cukrzycę oraz wskazała na konieczność przygotowania i przeszkolenia personelu, w celu zapewnienia wsparcia oraz optymalnej opieki i pomocy tym dzieciom, w przypadku wystąpienia zaburzeń stanu zdrowia. Głównym punktem konferencji było wystąpienie śląskiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii Pani prof. dr hab. Przemysławy Jarosz – Chobot. W trakcie swojej prelekcji przedstawiła ogólne informacje o cukrzycy, podstawy terapii oraz powikłania będące skutkiem tej choroby. Pani Profesor nawiązała również do tematu: „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu”, który podobnie jak wcześniej poruszana tematyka, wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników szkolenia. Pani prof. Jarosz – Chobot podzieliła się swoja wiedzą na temat funkcjonowania dzieci z cukrzycą w przedszkolach i szkołach oraz przedstawiła specyficzne trudności wynikające ze stanu ich zdrowia. W trakcie prelekcji wskazała również, jak przedszkole może wspierać dziecko z cukrzycą oraz omówiła zasady współpracy między przedszkolem i rodzicami małych diabetyków. Kluczowym momentem drugiej części konferencji był panel dyskusyjny z udziałem uczestników szkolenia. Motywem wiodącym dyskusji były problemy związane z zapewnieniem optymalnej opieki dzieciom z cukrzycą w trakcie ich pobytu w placówce. Pani Profesor udzielała wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.

Materiały do pobrania

Filmy edukacyjne

- Kontroluj cukrzycę, ciesz się życiem.
- Cukrzyca – przewodnik dla rówieśników.
- Cukrzyca – poradnik dla rodziców.

Broszury edukacyjne

- Informacje ogólne o cukrzycy.
- Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu.
- Broszura dla dzieci w wieku 7 - 12 lat.
- Broszura dla dzieci w wieku 12 - 16 lat.
- Broszura dla rówieśników.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014