Konkurs „Projekt z klasą”

Drukuj
Opublikowano: 18 października 2016
Wpisany przez: Tomasz Słodziński

Szanowni Państwo

Rozpoczęła się VII edycja ogólnopolskiego konkursu "Projekt z klasą", organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era. Konkurs skierowany jest do uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szanowni Państwo,

Tegoroczna, już siódma edycja konkursu „Projekt z klasą” została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

 „Projekt z klasą” to jeden z najpopularniejszych w Polsce programów wspierających aktywną edukacją opartą o metodę projektu. Jego założenia są zgodne zarówno z obecnymi wymaganiami programowymi, jak i zapowiadanymi przez MEN zmianami, które mają położyć jeszcze większy nacisk na wykorzystanie metody projektu w nauczaniu. Konkurs skierowany jest do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Udział w nim daje uczniom szansę na połączenie nauki ze zdobywaniem praktycznych umiejętności oraz rozwojem cennych kompetencji XXI wieku.  Ponadto, biorąc udział w konkursie, uczestnicy wykazują się przedsiębiorczością i kreatywnością, a więc cechami, które sprzyjają późniejszemu aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym kraju.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Do zdobycia są aż 23 granty finansowe, które w całości przeznaczane są na realizację zwycięskich projektów. Łączna suma grantów wynosi 49 000 zł. Ponadto placówki biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa i zostają wpisane na listę Najlepiej ZaPROJEKTowanych Szkół w kraju. Placówka oświatowa, która zgłosi najwięcej ciekawych projektów edukacyjnych otrzyma także tablicę interaktywną.

W załączeniu „metryczkę” konkursu oraz obowiązujący regulamin.