Spotkanie dla opiekunów kół wolontariackich.

Drukuj
Opublikowano: 25 października 2016
Wpisany przez: Monika Pawlicka

Zapraszamy do udziału w warsztatach zorganizowanych dla opiekunów kół wolontariackich.

Warsztaty mają na celu omówienie działalności szkolnych klubów wolontariatu, wymianę doświadczeń oraz porozmawianie o tym, co przy wsparciu OCWIPu oraz Miejskiego Centrum Wolontariatu można zrobić wspólnie na rzecz wspierania szkolnych klubów wolontariatu i promowania samej idei wolontariatu. Szkolenie odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Opolu, ul. Ozimska 48 w godzinach od 11:30 do 14:30.