Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Ogólnopolska akcja proekologiczna dotycząca uświadomienia uczniom pojęcia recyklingu.

Drukuj
Opublikowano: 01 grudnia 2016
Wpisany przez: Monika Pawlicka

Zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskiej akcji proekologicznej, organizowanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową Gospodarki Złomem z siedzibą w Opolu.

Akcja ma na celu przedstawienia dzieciom pojęcia recyklingu odpadów i przeprowadzenia zajęć na ten temat na lekcjach wychowawczych lub zajęciach z przyrody. W tym celu można wykorzystać przygotowany przez Izbę przykładowy konspekt zajęć lekcyjnych wraz z dołączonymi zadaniami.

  konspekt lekcji,   załączniki,   zadania

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014