Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Program „Szkolny Klub Sportowy” 2017

Drukuj
Opublikowano: 13 grudnia 2016
Wpisany przez: Piotr Dańkowski

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” prosi o zgłoszenie szkoły do udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy” 2017. Termin składania deklaracji do 22.12.2016r.

Program „Szkolny Klub Sportowy” skierowany jest do uczniów szkół, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program na celu

na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Celem programu jest:

1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Załączniki:

 

   

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014