Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Kultura chrześcijańska w dziejach narodu – Materiały edukacyjne dla szkół

Drukuj
Opublikowano: 14 grudnia 2016
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

fot1612141137Zapraszamy do korzystania z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Archiwum Państwowe w Opolu pod patronatem Biskupa Diecezji Opolskiej, Prezydenta Miasta Opola oraz Opolskiego Kuratora Oświaty. Materiały te powstały w ramach projektu „Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu". Przeznaczone są one do realizacji edukacji historycznej na różnych poziomach nauczania, zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Wierzymy, że będą one stanowić pomoc i inspirację dla nauczycieli w przygotowaniu zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów, poprzez dokonanie selekcji proponowanych przez nas zadań i źródeł lub skorzystanie z całości materiału.

Szczegóły, scenariusze zajęć i karty pracy na: http://opole.ap.gov.pl/foto//cd_edukacja/glowna.html

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014