EDUinspiracje – konferencja regionalna

Drukuj
Opublikowano: 14 grudnia 2016
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+, jednostka podległa Ministerstwu Edukacji Narodowej, organizuje cykl konferencji pod szyldem „EDUinspiracji”. Ich celem jest przekazanie informacji na temat skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich na realizację zadań oświatowych, a także prezentacja dobrych praktyk w ramach projektów edukacyjnych wpisujących się w priorytety reformy oświatowej. Zapraszamy na regionalną konferencję, która odbędzie się w Oświęcimiu w dniu 21 grudnia br. Poświęcona będzie ona kształceniu i szkoleniu zawodowemu. Adresowana jest do samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz innych pracowników placówek oświatowych i ośrodków doskonalenia zawodowego zainteresowanych kształceniem i szkoleniem praktycznym. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najważniejsze programowe obszary zmian proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedstawimy narzędzia pomocne w realizacji celów wynikających z założeń reformy systemu oświaty w Polsce. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegóły i formularz rejestracyjny na: http://eduinspiracje.org.pl/konferencje/oswiecim/