Pilotażowy program „Paszport”

Drukuj
Opublikowano: 29 grudnia 2016
Wpisany przez: Romuald Florczak

Biuro do Spraw Proobronnych, bazując na doświadczeniach ze szkoleń przeprowadzonych w latach 2015 - 2016, przeprowadzi w 2017 roku ewaluację komponentów organizacji proobronnych, w ramach którego rozpoczęto nabór do programu pod nazwą: „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP” 

 

Celem programu jest systematyczna ocena poziomu wyszkolenia zakwalifikowanych do programu komponentów organizacji proobronnych (klas mundurowych) – w trakcie rocznego procesu szkolenia, wspieranego przez resort obrony narodowej – na rzecz osiągnięcia zdolności tych komponentów do współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP. 

Nabór do udziału w programie trwa do 31 grudnia br., a  nadzór nad jego przebiegiem oraz konsultacje realizuje Zespół do Spraw Szkolenia Biura do Spraw Proobronnych:

kontakt do Biura:

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28a
00-911 Warszawa
tel. 261 845 541
faks 261 840 666

 

Nabór na poszczególne przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane przez Biuro do Spraw Proobronnych w 2017 r. będzie się odbywał:

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora.


Formularz zgłoszeniowy