Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

Ogólnopolski konkurs na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn.: „Wiem jak uczyć o energii jądrowej” dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i doradców metodycznych.

Drukuj
Opublikowano: 07 lutego 2017
Wpisany przez: Monika Pawlicka

Departament Podręczników, Programów i innowacji MEN informuje, iż Ministerstwo Energii organizuje ogólnopolski konkursu na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych pn. „Wiem jak uczyć o energii jądrowej”, adresowany do nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i doradców metodycznych.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnych nauczycieli w dziedzinie związanej z energią jądrową. Ponadto, uzyskany w ramach konkursu zestaw scenariuszy będzie stanowił doskonałe wsparcie warsztatu merytoryczno-metodycznego nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w zakresie realizacji treści nauczania dotyczących w/w zakresu. Najlepsze scenariusze będą upowszechnione w zaplanowanej przez Ministerstwo Energii publikacji.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin

Formularz zgłoszenia

Oświadczenie o prawach autorskich

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014