”Szkoła dla innowatora”.

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do udziału w ankiecie.

Projekt badawczy „Szkoła dla innowatora” realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju RP.

Celem projektu jest dokonanie analizy dotyczącej kształcenia kompetencji proinnowacyjnych w szkołach. Jednym z zadań zaplanowanych w projekcie jest przeprowadzenie badania ankietowego wśród polskich nauczycieli. Na jego potrzeby powstał kwestionariusz ankietowy online.

 

Kwestionariusz ankietowy.