Strona, którą oglądasz jest stroną archiwalną.

Od dnia 21 sierpnia zapraszamy na nową stronę Kuratorium Oświaty w Opolu

www.kuratorium.opole.pl

„Mistrzowie CHEMII”.

Drukuj
Opublikowano: 10 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów do udziału w Programie.

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” rozpoczyna VI edycję Programu Stypendialnego „Mistrzowie CHEMII”. Zdolni uczniowie, którzy wykazują zainteresowanie chemią mają szansę otrzymać wsparcie Fundacji na cały okres nauki w szkole średniej.

Rekrutacja do programu wystartuje na początku kwietnia br.

W ramach stypendium Fundacja pokrywa koszty związane z edukacją, m. in. zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział w programie zajęć dodatkowych i pobyt w internacie wraz z wyżywieniem. Dodatkowo stypendyści otrzymują od Fundacji comiesięczne kieszonkowe na pokrycie osobistych wydatków związanych z nauką.

Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji. 

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014