Konferencja naukowo - metodyczna „Odpowiedzialni za wychowanie”.

Drukuj
Opublikowano: 15 marca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy do udziału w Konferencji.

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia zaprasza pedagogów szkolnych i wychowawców, przedstawicieli instytucji społecznych oraz organizacji pozarządowych na Konferencję naukowo - metodyczną ,,Odpowiedzialni za wychowanie”, która odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. w godzinach 10.30 - 14.00 w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Celem konferencji jest nadanie stosownej rangi zagadnieniom, które dotyczą odpowiedzialności za proces wychowania dzieci i młodzieży. Program konferencji nawiązuje tematycznie do wytycznych MEN, a w szczególności do priorytetu w roku szkolnym 2016/2017 ,,Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.”.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy.