”Odpowiedź na interpelację nr 11511 w sprawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe”

Drukuj
Opublikowano: 17 maja 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Pana Macieja Kopeć Podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na Interpelację nr 11511.

Podsekretarz stanu Pan Maciej Kopeć podkreślił, że obowiązujące w chwili obecnej przepisy przejściowe pozwalają na przyjmowanie dzieci do szkół w ramach edukacji domowej, na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty. Oznacza to, że każdy wniosek złożony do 31. sierpnia br. pozostaje w mocy (art. 305 ust 2. ustawy z dn. 14. grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe), a każde dziecko przyjęte na podstawie takiego wniosku, będzie mogło realizować obowiązek szkolny poza szkołą zgodnie przepisami z zawartymi w Ustawie o systemie oświaty z dn. 7. września 1991 r.

Szczegółowe informacje.